Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Bệnh viện liên kết

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

Bệnh viện đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên

Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Bệnh viện đa khoa Gia Lâm

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên

Tin Tức