Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Giáo dục PHCN/Vật lý trị liệu tại Nhật Bản

Xin giới thiệu tới các bạn khung cảnh giáo dục Ngành PHCN/Vật lý trị liệu của trường liên kết học thuật với THUV Trường Đại học khoa học tổng hợp nhân sinh (Nhật Bản)

Hãy ấn vào link dưới đây:

http://pt4.tokyo-human.edu.vn/

 

THUV

Tin Tức