Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

GẶP MẶT CHỦ TỊCH HỘI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT NAM

Sáng 6 tháng 9 tại văn phòng bộ môn phục hồi chức năng trường ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch hội PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT NAM (Vinareha) và Phó hiệu trưởng trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam. Tại buổi gặp mặt đại diện nhà trường đã thông báo tình hình thành lập nhà trường các ngành đào tạo dự kiến và mong muốn được Hội tạo điều kiện giúp đỡ. Chủ tịch Hội phục hồi chức năng đã vui vẻ thông báo cho trường các hoạt động của Hội cũng như thực trạng Phục hồi chức năng tại Việt Nam. Trong tương lai hai bên sẽ tiến hành hợp tác trong lĩnh vực đào tạo trao đổi kiến thức học thuật cũng như kinh nghiệm đào tạo.
Xin trân thành cảm ơn Thầy Hải chủ tịch HỒI PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT NAM đã dành thời gian tiếp Trường.