Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Thăm và làm việc với trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình việt nam (VIETCOT)

Ngày 15 tháng 9 hiệu trưởng và cán bộ nhà trường đã hân hạnh được đến thăm và làm việc với nơi đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình duy nhất tại Việt nam trung tâm đào tạo kỹ thuật viên chỉnh hình việt Nam (Vietcot). Với kinh nghiệm hình thành và phát triển của trung tâm hy vọng trong tương lai hai bên sẽ có những bước hợp tác và phát triển để đào tạo cung cấp những kỹ thuật viên dụng cụ chỉnh hình chân tay giả có kỹ thuật cao tơi thị trường Việt Nam và thị trường Thế giới