Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

thực hiện tổ chức đón tiếp thăm quan trường lần 5

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã tổ chức buổi tham quan trường lần thứ 5 tại khuôn viên của Nhà trường tại Khu đô thị Ecopark vào ngày 18 -09 -2016.
Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin chân thành các ơn các Quý vị phụ huynh học sinh và học sinh đã tham dự buổi tham quan trường.
Trong buổi tham quan này, 3 giảng viên của Nhà trường đã giới thiệu khái quát về hình ảnh và các ngành học của trường. Các giảng viên cũng đã giới thiệu về trường Đại học Khoa học Tổng hợp nhân sinh là trường Đai học liên kết của trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. Sau đó, cán bộ Nhà trường đã hướng dẫn tham quan trong trường tập trung chủ yếu là thư viện, giảng đường phòng thực hành v.v… Giảng viên của trường đã tiến hành bài giảng mẫu với nôi dung hướng dẫn cách đo huyết áp và hướng dẫn các học viên đo huyết áp.
Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin chân thành cám ơn các Quý vị dù bận rộn đã thu xếp
thời gian tham gia vào buổi tham quan của trường Chúng tôi.