Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP THĂM QUAN TRƯỜNG

Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam dự kiến tổ chức ngày hội thăm quan và giới thiệu về trường vào 15 giờ các ngày thứ sáu dưới đây:

   1)Ngày 23 tháng 9 năm 2016
   2)Ngày 30 tháng 9 năm 2016
   3)Ngày 7 tháng 10 năm 2016
   4)Ngày14 tháng 10 năm 2016

Địa điểm : Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
             Khu ST-01, Khu đô thị thương mại & du lịch Văn Giang (Ecopark), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự