Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Hình ảnh Lễ khánh thành Trường được lên báo Tri thức, khoa học và ứng dụng

Trường vinh dự được Tạp chí Tri thức, Khoa học & Ứng dụng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hưng Yên đăng bài về Lễ Khánh thành Trường hôm 22/7/2016.