Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

TIN BÀI TRÊN BÁO MẠNG

Thông tin về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam được đăng tải trên nhiều trang báo mạng.

 

   1. Quyết định thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
“Ngày 3-12, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã chính thức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam”
Truy cập link để xem chi tiết: 

   2. Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam sẽ tuyển sinh từ tháng 6/2016.
“Ngày 3 tháng 12 Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã được tổ chức tại khu đô thị Ecopark.”
Truy cập link để xem chi tiết: 
 
   3. Đầu tư 20 triệu USD xây dựng Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
“Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường.”
Truy cập link để xem chi tiết: 

   4. Thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
“Trường sẽ được xây dựng trên diện tích trên 3ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu USD, quy mô đào tạo 1.200 sinh viên/năm”
Truy cập link để xem chi tiết: 

   5. Thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
“Thủ tướng đã ký Quyết định thành lập Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam với 100% vốn đầu tư nước ngoài.”
Truy cập link để xem chi tiết: 
 
   6. Thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
“Thủ tướng đã ký quyết định thành lập Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trụ sở chính của trường đặt tại tỉnh Hưng Yên.”
Truy cập link để xem chi tiết: 

   7. Thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
“Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; có trụ sở chính tại Hưng Yên.”
Truy cập link để xem chi tiết: