Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CUỐI NĂM

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo kế hoạch hoạt động cuối năm 2016 và đầu năm 2017 như sau:

Thứ 6 ngày 30 tháng 12; 16:30

Ngừng các tiếp nhận tại văn phòng nhà trường

Thứ 7 ngày 31 tháng 12 năm 2016 ~ thứ 2 ngày 2 tháng 1 năm 2017

Nghỉ tết dương lịch

Thứ 3 ngày 3 tháng 1 năm 2017

Trở lại làm việc bình thường (từ 8:00~ )

 

Vậy xin thông báo để các em sinh viên cũng như các đối tác được biết.

 

THUV.

HAPPY NEW YEAR !