Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí giảng viên ngành Phục hồi chức năng/Vật lý trị liệu.

Thông tin chi tiết xin tham khảo Website của nhà trường tại link đính kèm.

http://tokyo-human.edu.vn/vn/contents.php?page_id=23

 

THUV