Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Tổ chức tư vấn tuyển sinh - thăm quan trường kỳ tuyển sinh 2017 - 2018

Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam dự kiến tổ chức ngày hội thăm quan và giới thiệu về trường cũng như công tác tuyển sinh từ 9 giờ tới 12 giờ vào các ngày dưới đây:

LẦN

NGÀY THÁNG NĂM

THỨ

1

11/3/2017

THỨ BẨY

2

26/3/2017

CHỦ NHẬT

3

16/4/2017

CHỦ NHẬT

4

29/4/2017

THỨ BẨY

5

13/5/2017

THỨ BẨY

6

28/5/2017

CHỦ NHẬT

7

17/6/2017

THỨ BẨY

8

9/7/2017

CHỦ NHẬT

9

22/7/2017

THỨ BẨY

10

13/8/2017

CHỦ NHẬT

11

27/8/2017

CHỦ NHẬT

12

10/9/2017

CHỦ NHẬT

 

Địa điểm: Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THUV)

Khu ST-01, Khu đô thị thương mại & du lịch Văn Giang (Ecopark), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Tel: 04-6664-0325

Hotline: 08 6 821 74 06

E-mail: admin@tokyo-human.edu.vn

 

Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự


 

 

 

THUV