Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO MỞ & TUYỂN SINH NGÀNH MỚI

Căn cứ quyết định số 1932/QĐ-BGDĐT của bộ Giáo dục và đào tạo ký ngày 01 tháng 06 năm 2017 về việc giao cho Trường Đại học Y khoa Tokyo Việ Nam đào tạo ngành kỹ thuật HÌnh ảnh Y học, Xét nghiệm Y học, và thí điểm ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả trình độ đại học hệ chính quy. Trường đại học y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo kể từ năm học 2017 ~ 2018 nhà trường chính thức được phép tuyển sinh và đào tạo các mã ngành nói trên.

Vậy Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo để cho các quý phụ huynh cùng các bạn thí sinh được biết để đăng ký tham gia ứng tuyển vào trường.

Phương thức tuyển sinh cụ thể chúng tôi sẽ đăng tải trong thời gian tới.

 

THUV