Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

VIDEO GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

Dưới đây là một số hình ảnh về sự hình thành và phát triển của nhà trường cho tới ngày hôm nay, kính mời quí vị theo dõi.

 


ẤN VÀO ĐÂY !  

THUV