Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT II

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo kết quả tuyển sinh đợt II theo hình thức xét tuyển học bạ + phỏng vấn như sau

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT II

Chú ý: thí sinh có số báo danh theo danh sách đính kèm đã trúng tuyển đợt xét tuyển số II.

 

THUV