Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT III

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo kết quả tuyển sinh đợt III theo hình thức xét tuyển học bạ + phỏng vấn như sau

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT III

Chú ý: thí sinh có số báo danh theo danh sách đính kèm đã trúng tuyển đợt xét tuyển số III.

 

THUV