Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐỢT I NĂM 2017-2018 (Dành cho thí sinh xét điểm THPT Quốc gia)

     Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo thủ tục nhập học đợt I năm học 2017 ~ 2018 dành cho thí sinh xét điểm thi THPT Quốc gia như sau:

 

THÍ SINH BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

 

THUV