Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 2

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

TOKYO VIỆT NAM

 

Số: 046/2017/TT-THUV

(V/v xét tuyển bổ sung Đại học đợt 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                Hưng Yên, Ngày 22 tháng 8 năm 2017  

THÔNG BÁO


NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 2


(Dành cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017)


1.      Ngành xét tuyển bổ sung đợt 2 và điểm xét tuyển:


TT

Ngành đào tạo hệ Đại học

Mã ngành

Tổ hợp

Điểm xét tuyển bổ sung đợt 2

1.       

 Điều dưỡng

52720501

A00; A01; B00; D08

≥17

2.       

Phục hồi chức năng/VLTL

52720503

A00; A01; B00; D08

≥18

3.       

Xét nghiệm Y học

52720332

A00; A01; B00; D08

≥16

4.       

 Kỹ thuật hình ảnh Y học

52720330

A00; A01; B00; D08

≥16

5.       

 Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả

52720395

A00; A01; B00; D08

≥16


2.      Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 22/8/2017 đến 28/8/2017


3.      Hồ sơ xét tuyển: bao gồm


·        01 Phiếu đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (theo mẫu của Nhà trường)


·        01 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bản sao bằng tốt nghiệp


·        Lệ phí xét tuyển (30.000 VNĐ/hồ sơ)


·        01 Bản gốc giấy chứng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017


Lưu ý: Trong trường hợp thí sinh không đỗ, Nhà trường sẽ gửi trả bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 sau khi có kết quả xét tuyển.


4.      Hình thức nộp hồ sơ:


Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung trực tiếp tại trường hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ:


Văn phòng Nhà trường - Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam


·        Hotline: (+84)-86 821 74 06 hoặc (+84)24-6664 0325


·        Địa chỉ: ST-01, Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.      


5.      Thời gian thông báo kết quả: Dự kiến 29/8/2017.


HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

TS. KUSUMI MARI