Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA

TOKYO VIỆT NAM

 

Số:  045 /2017/TB-THUV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      Hưng Yên, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT I BỔ SUNG NĂM HỌC 2017-2018

(Phương thức xét kết quả THPT Quốc gia năm 2017)

 

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo điểm trúng tuyển đợt I bổ sung năm học 2017-2018 như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

1.       

52720501

Điều dưỡng đa khoa

A00, A01, B00, D08

17

2.       

52720503

Phục hồi chức năng

A00, A01, B00, D08

18

3.       

52720332

Xét nghiệm Y học

A00, A01, B00, D08

16

4.       

52720330

Kỹ thuật hình ảnh Y học

A00, A01, B00, D08

16

5.       

52720395

Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả

A00, A01, B00, D08

16

 

Lưu ý:


1.      Điểm trúng tuyển tính cho thí sinh khu vực 3, không có sự chệnh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

2.      Thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học trước 17:00 ngày 25/8/2017 (thứ sáu) theo địa chỉ sau:

Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam

Địa chỉ: ST-01, KĐT thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên


Tel.: (024) 6664 0325                                                         Hotline: 0868 217 406

 

 

 

Nơi nhận:

-          Bộ GD&ĐT

-          Ban Giám hiệu

-           Các phòng ban liên quan

-          Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

TS. KUSUMI MARI

 

 BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT

 


 

THUV