Giao lưu Quốc tế

Giáo dục Điều dưỡng tại Nhật Bản

Xin giới thiệu tới các bạn khung cảnh giáo dục Ngành Điều dưỡng của trường liên kết học thuật với THUV Trường Đại học khoa học tổng hợp nhân sinh (Nhật Bản)

Hãy ấn vào link dưới đây: http://ns4.tokyo-human.edu.vn/

Giáo dục PHCN/Vật lý trị liệu tại Nhật Bản

Xin giới thiệu tới các bạn khung cảnh giáo dục Ngành PHCN/Vật lý trị liệu của trường liên kết học thuật với THUV Trường Đại học khoa học tổng hợp nhân sinh (Nhật Bản)

Hãy ấn vào link dưới đây: http://pt4.tokyo-human.edu.vn/

 

Các bài viết về giao lưu quốc tế

記事がありません。

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!