Nhiệm vụ của kỹ thuật viên chỉnh hình chân tay giả

Công việc của kỹ thuật viên chỉnh hình chân tay giả không chỉ đơn thuần là việc chế tạo các dụng cụ chi giả thay thế phần chân tay đã mất do tai nạn, bệnh tật, chiến tranh mà còn là việc làm cho phần chi đó trở thành một phần cơ thể của người được nối. Trong chương trình học, sinh viên sẽ được học những kỹ thuật chế tạo “chi giả” và “dụng cụ chỉnh hình” giúp phục hồi chức năng cho người bệnh đã bị mất chân tay.

Mục tiêu đào tạo

Trường đại học chúng tôi hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực y tế mang tính quốc tế với mục đích hỗ trợ sự tăng cường sự tự lập và sự cộng sinh của con người dựa trên Sứ mệnh thành lập của Trường và thực tiễn nhu cầu y tế khác nhau, trên cơ sở đó bồi dưỡng kiến thức và năng lực thực tiễn của từng ngành nghề.

  1. Sinh viên ra trường có hiểu biết một cách đa diện và tổng hợp về con người, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa con người.
  2. Dựa trên các dẫn chứng khoa học, sinh viên học được các kiến thức, kỹ thuật có chuyên môn cao đáp ứng được sự biến đổi của bệnh tật và nhu cầu mang tính xã hội, tính quốc tế đối với tính an toàn và chất lượng y tế cũng như có khả năng thực hiện nghiệp vụ chế tạo dụng cụ chỉnh hình chân tay giả có chất lượng cao và an toàn.
  3. Dựa trên xu hướng xã hội như tình trạng xã hội già hóa, sinh viên ra trường có năng lực kết nối, phối hợp với địa phương và các lĩnh vực chuyên môn khác như chăm sóc sức khỏe – y tế – phúc lợi.
  4. Sinh viên ra trường trở thành nhân lực luôn tôn trọng văn hóa xã hội – giá trị quan của con người; có khả năng hỗ trợ việc duy trì và nâng cao sức khỏe; phòng tránh bệnh
  5. Cùng với việc nâng cao chất lượng của ngành dụng cụ chỉnh hình, sinh viên ra trường có thể tự trau dồi để phù hợp với sự phát triển của xã hội toàn cầu.

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp của Trường được quy định như sau:

Nội dung giáo dục Số tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương – cơ sở 51 tín chỉ
Kiến thức chuyên ngành (tối thiểu) 91 tín chỉ
Tổng cộng 142 tín chỉ

※ Số tín chỉ trên không bao gồm học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh.

  1. Đã học tập tại Trường đủ 4 năm trở lên
  2. Tích lũy đủ khối lượng kiến thức tối thiểu (số tín chỉ bắt buộc) từ 142 tín chỉ trở lên, được xếp loại đạt ở kì thi tốt nghiệp do Trường tổ chức.
  3. Sinh viên đạt đủ các điều kiện nói trên được cấp bằng Cử nhân Dụng Cụ Chỉnh Hình Chân Tay Giả(Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics)

Chương trình đào tạo

THAM KHẢO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

TUYỂN SINH 2023

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.