Ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học

Nhiệm vụ của kỹ thuật viên hình ảnh Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh y học là những chuyên gia có chứng chỉ sử dụng tia phóng xạ trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh thông qua việc thực hiện các y lệnh của Bác sỹ, Nha sỹ. Vai trò của tia phóng … Continue reading Ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học