Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Nhiệm vụ của kỹ thuật viên vật lý trị liệu Kỹ thuật viên vật lý trị liệu là những chuyên gia về động tác. Đây là công việc chuyên môn phục hồi chức năng y học sử dụng các liệu pháp vận động và liệu pháp vật lý (sử dụng các tác nhân vật lý … Continue reading Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng