Thông tin khái quát

Chủ thể thực hiện dự án Công ty TNHH Giáo dục Y khoa Nhật Bản(Có tư cách pháp nhân Việt Nam, giấy phép đầu tư) Japan Health Sciences Education (Vietnam) Co.,Ltd. Tên trường, ngành đào tạo và năm dự kiến khai giảng Tên tiếng Việt:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM Tên tiếng Anh:Tokyo … Continue reading Thông tin khái quát