NHẬT KÝ GIẢNG DẠY THẦY ENDO TAKAYUKI 教員日誌 遠藤先生

Xin chào. Tôi tên là Endo Takayuki.

こんにちは。私は遠藤隆行と申します。

Hôm nay, tôi dạy sinh viên sinh lý học.

本日、学生に生理学の講義をしました。

Chủ đề hôm nay là sự đông máu.

本日のテーマは、血液凝固でした。

Trong huyết tương có 12 loại protein đang di chuyển trong trạng thái bất hoạt. chúng được gọi là các yếu tố đông máu.

血漿の中に、不活性化状態で流れる12種類のタンパク質が存在します。それらは血液凝固因子として知られています。

Khi mạch máu bị tổn thương, các nhân tố đông máu sẽ được kích hoạt.

血管が損傷すると、凝固カスケードが開始し、血液凝固因子が活性化され、止血に至ります。

Sinh viên được học tất cả các nhân tố đông máu.

学生は血液凝固因子を全て勉強しました。

Thêm vào đó, tôi đã giới thiệu cho sinh viên 1 bài báo khoa học.

さらに、私は学生に新しい論文を紹介しました。

Vào 2015, nhóm nghiên cứu của đại học Leiden báo cáo rằng nhân tố đông máu VIII tăng lên sau khi coi phim kinh dị.

2015年に、ライデン大学の研究グループが、ホラー映画を観た後に血液を調べたところ、血漿内の第Ⅷ凝固因子が増加していたことを発表しました。

Ở nhật, chúng tôi gọi nó là “kinh dị tới đông cứng”

日本では「血も凍る恐怖」などと表現されます。

Trên thực tế, đây là một cách diễn giải khoa học

実は、これは科学的な表現だったのです。

Cơ bản, nếu muốn cầm máu bệnh nhân ngay lập tức, hãy cho họ xem phim kinh dị.

もしあなたが患者さんの出血を早急に止めたい場合は、ホラー映画を観せると止まりやすいかもしれません。

Sinh viên trường THUV rất thích thú với bài báo này.

学生は、この論文に興味を持ってくれました。

Sinh viên có thể học kiến thức cơ bản.

THUVの学生には、基礎医学をしっかり勉強してもらいます。

Đồng thời, họ cũng có cơ hội để học những kiến thức mới.

さらに、彼らは最先端の科学論文に触れる機会も有しているのです。

Tài liệu tham khảo :

参考文献:

Nemeth B. et al., Bloodcurdling movies and measures of coagulation: Fear factor crossover trial. British Medical Journal 351, h6367, 2015.

By Endo Takayuki

———————————————————————————————————————

Bài viết trên do thầy Endo tự viết tiếng Nhật và tự dịch sang tiếng Việt. Các bạn thấy khả năng sử dụng tiếng Việt của thầy thế nào ??? thật là tuyệt vời phải không.

THUV luôn tự hào có những giảng viên như thầy.

*********************************************************************

GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học (Hệ đào tạo 4 năm)

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!