TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM TUYỂN SINH BỔ SUNG: CƠ HỘI ĐỂ NHIỀU BẠN TRẺ VIẾT TIẾP GIẤC MƠ NGÀNH Y

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 một lần nữa nhắc nhở xã hội về tầm quan trọng của ngành y và hối thúc nhiều bạn trẻ tiếp bước trên con đường y đức. Trong bối cảnh đó, trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THUV) công bố tuyển sinh bổ sung là tin … Continue reading TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM TUYỂN SINH BỔ SUNG: CƠ HỘI ĐỂ NHIỀU BẠN TRẺ VIẾT TIẾP GIẤC MƠ NGÀNH Y