Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Khoa Điều Dưỡng (Hệ Đào Tạo 3 Năm)
Khai Giảng Tháng 10/2017

Khái Niệm Điều Dưỡng Viên

      Trong bối cảnh chuyên môn hóa y tế đang diễn ra, công việc của điều dưỡng viên cũng ngày càng đòi hỏi tính chuyên môn cao. Khi “chăm sóc y tế theo nhóm” ngày càng phổ biến thì điều dưỡng viên đóng vai trò quan trọng là một tiếp điểm gần gũi nhất với người bệnh.

      Chương trình Cử nhân điều dưỡng hệ 3 năm của Khoa điều dưỡng cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên môn đào tạo Điều dưỡng viên có thể chăm sóc người bệnh cả về thể chất lẫn tinh thần với vai trò là một thành viên trong nhóm chăm sóc y tế. Điều dưỡng viên có thể làm việc ở môi trường trong, ngoài nước đáp ứng tiêu chuẩn điều dưỡng quốc tế.


Tin Tức