Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Thông tin khái quát

Chủ thể thực hiện dự án

Công ty TNHH Giáo dục Y khoa Nhật Bản(Có tư cách pháp nhân Việt Nam, giấy phép đầu tư)
Japan Health Sciences Education (Vietnam) Co.,Ltd.

Tên trường, ngành đào tạo và năm dự kiến khai giảng

Tên trường:TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM
Tên trường:Tokyo Human Health Sciences University Vietnam

Khai giảng tháng 9/2016

Chương trình đào tạo 4 năm Số sinh viên nhập học Số sinh viên toàn ngành
Ngành Điều dưỡng 80 320
Ngành Vật lý trị liệu 40 160
Ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả 30 120
Tổng 150 600
Trung tâm đào tạo Y tế Việt Nhật (Đồng thành lập)
Tầng 1: Canteen/ Tầng 2: Trung tâm đào tạo tổng hợp (320 chỗ ngồi)

Khai giảng tháng 9/2017

Chương trình đào tạo 4 năm Số sinh viên nhập học Số sinh viên toàn ngành
Ngành xét nghiệm y học 38 152
Ngành kỹ thuật hình ảnh y học 38 152
Tổng 76 304

Chương trình đào tạo 3 năm Số sinh viên nhập học Số sinh viên toàn ngành
Ngành Điều dưỡng 100 300
Tổng 100 300

Cơ hội sau khi tốt nghiệp

  1. Làm việc tại Việt Nam
  2. Làm việc tại các bệnh viện quốc tế tại Việt Nam
  3. Làm việc tại các nước thành viên đã ký kết hiệp định hỗ trợ y tế Asean.
  4. Có cơ hội du học ở Nhật Bản và cơ hội lấy quyền dự thi chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản.
  5. Trở thành giảng viên, chuyên viên trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, tăng cường sức khỏe.

Đối tượng sinh viên tiếp nhận

  1. Sinh viên Việt Nam
  2. Sinh viên từ các nước Asean
  3. Sinh viên từ Nhật Bản và các nước khác

Tin Tức