Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam hiện đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh.

・7/10~10/10

・14/10~18/10

Các thủ tục liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển xin tham khảo tại website của nhà trường:

http://tokyo-human.edu.vn/vn/contents.php?page_id=18