Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC HỌC THUẬT

Ngày 28 tháng 10 năm 2016 tại Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác học thuật giữa Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam với trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác giáo dục của mình hy vọng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ giúp đỡ trao đổi học thuật để sinh viên hai trường sẽ có cơ hội học hỏi và nâng cao trình độ.

 

http://www.hmtu.edu.vn/

 

THUV