Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN ĐIỀU DƯỠNG

Trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo tuyển dụng Giảng viên khoa điều dưỡng, thông tin cụ thể tham khảo webside nhà trường mục tuyển dụng hoặc link dưới đây.

 http://tokyo-human.edu.vn/vn/contents.php?page_id=21

 

THUV