Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

CÔNG TÁC XANH SẠCH ĐẸP TRƯỜNG LỚP VÀO MỖI THỨ 6 HÀNG TUẦN

Thứ sáu tuần vừa qua công tác giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp đã được phát động. Mục đích của phong trào là giáo dục cho sinh viên ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp cũng như nơi công cộng. Hoạt động này cũng là cơ hội để sinh viên và cán bộ nhà trường giao lưu lẫn nhau cùng nhau giữ gìn một ngôi trường xanh sạch đẹp. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia một cách nhiệt tình, và hãy cùng đợi tới thứ 6 hàng tuần nhé.

 

THUV