Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Ngày hội tư vấn tuyển sinh

Chúng tôi sẽ tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh vào 08:30 ~ 12:00 ngày 21 tháng 08 năm 2016 (Chủ nhật).
Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam. Địa chỉ : ST-01, Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark), huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yen.
Rất mong có sự tham dự của qúy vị!