Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

TẾT NHẬT BẢN – TẾT VIỆT NAM

Một vài hình ảnh về cái tết Việt Nam – Nhật Bản do giảng viên người Nhật của trường lưu lại. Với những giảng viên của trường đây là cái tết đầu tiên tại Việt Nam, hy vọng các giảng viên sẽ hiểu hơn cảm nhận về Tết Việt Nam về văn hóa phong tục tập quán của Việt Nam.

 

THUV

Tết Nhật Bản
Tết Việt Nam