Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Sinh viên nhà trường thăm quan Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ giao lưu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản ngày 13 tháng 1 năm 2017 các bạn sinh viên khóa 1 của trường đã tới thăm và học tập tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động giao lưu học hỏi giúp các em mở rộng tầm nhìn nâng cao hiểu biết về đất nước Nhật Bản ngoài ra hoạt động này cũng giúp các em nâng cao trình độ tiếng Nhật.

 

http://jpf.org.vn/jp/

 

THUV