Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội tham quan Trường

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức ngày hội tư vấn tư vấn tuyển sinh theo kế hoạch như sau:
1) Ngày 04 tháng 09 năm 2016
2) Ngày 11 tháng 09 năm 2016
3) Ngày 18 tháng 09 năm 2016
Xin kính mời các Quý vị Phụ huynh, các thí sinh và các Quý vị quan tâm đến chương trình lựa chọn thời điểm thích hợp để tham gia:
Thời gian : 8:45 Đến 11:30