Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

 

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo công tác tuyển sinh năm học 2017 ~ 2018 như sau:

Cụ thể xin tham khảo phần Tuyển Sinh hoặc link đính kèm

http://tokyo-human.edu.vn/vn/contents.php?page_id=28

THUV