Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Tổ chức đón tiếp, tư vấn tuyển sinh

Trường tổ chức đón tiếp, tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại văn phòng Trường như sau:
Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
    ST-01, Khu đô thị thương mại & du lịch Văn Giang (Ecopark),
    huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Thời gian tư vấn: Thứ 2 ~ Thứ 6 (Trừ ngày lễ) 10:00 ~ 16:00
Vui lòng đăng ký trước qua số hotline dưới đây để được sắp xếp đón tiếp.
Thông tin đăng ký người tham gia như sau:
1.Họ tên
2.Số điện thoại
3.Ngày đăng ký tiếp đón

Hotline: (+84) 868 217 406