Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG và THĂM BỆNH VIỆN TWQĐ 108

Ngày 25 tháng 8 nhận lời mời của Bệnh viện TWQĐ 108 giảng viên nhà trường đã tham gia phát biểu taị HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG tổ chức tại Bệnh Viện 108 với chủ đề “ Thực trạng điều dưỡng Nhật Bản”
Sau khi dự hội nghị nhận lời mời của Ban Giám đốc Bệnh viện đoàn đã thăm quan và trao đổi với Bệnh viện về công tác thực tập của học sinh nhà trường sau này. Dưới đây là một số hình ảnh buổi làm việc.
Trong tương lai dự kiến Trường Đại học y khoa Tokyo Việt Nam sẽ kết hợp cùng với Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 trong việc đào tạo cán bộ, học sinh và nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm.