Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT I

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam xin thông báo kết quả tuyển sinh đợt I như sau. Tất cả các thí sinh có số báo danh theo danh sách đính kèm đã trúng tuyển đợt xét tuyển số I.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HẸ CHÍNH QUY ĐỢT 1 xem tại đây

 

THUV