Trường Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam

Hướng dẫn thí sinh điều chỉnh nguyện vọng vào trường ĐH Y khoa tokyo Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập
Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Tên đăng nhập: Số CMND
Mật khẩu: Mật khẩu để đăng nhập Hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp
khi đăng ký dự thi, trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật
khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quyên mật khẩu thì đến ĐTN để xin cấp lại.
Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống như sau:

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi NV ĐKXT
Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương
trình:

Sau khi chọn chức năng, màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh
hiển thị:

Bước 3: Thay đổi nguyện vọng
Lưu ý: Thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: Sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.
Bước 3.1 Thay đổi thứ tự nguyện vọng
Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự
nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3):

Sau đó nhấn nút “Xếp theo thứ tự NV” để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng
dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh

Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự
tăng dần theo ý muốn của thí sinh.
Bước 3.2: Xóa nguyện vọng
Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng “Thùng rác màu đỏ
của nguyện vọng đó:

Trên màn hình hiển thị popup xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận
xóa nguyện vọng này ra khỏi Danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có:

Bước 3.3: Thêm mới nguyện vọng
Lưu ý: Nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn
tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Để thêm mới 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình:

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau:

Bước 3.4: Sửa nguyện vọng
Để sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng
Hình bút chì” của nguyện vọng đó:

Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp
môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn:

Bước 5: Lưu thông tin
Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin

Bước 6: Xác nhận đăng ký
Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong
phiếu đăng ký gửi tin nhắn theo cú pháp:
Với số điện thoại thuộc mạng Viettel, thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp:
TSO gửi 8062
Với số điện thoại thuộc các mạng khác (Mobifone, Vinaphone,…), thí sinh soạn tin nhắn theo cú pháp:
TSO gửi 6058
Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác
thực như sau:

Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký:

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng:

Bước 7: Kết thúc
Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công tiếp
tục nhấn nút OK:


THUV