Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học

Nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm y học Lĩnh vực xét nghiệm y học lâm sàng ra đời với yêu cầu đánh giá chính xác các thông tin xét nghiệm thu được từ bệnh nhân để giúp cho bác sỹ đưa ra các chẩn đoán và phương pháp điều trị phù hợp. Để … Continue reading Ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học