Nhiệm vụ của kỹ thuật viên xét nghiệm y học

Lĩnh vực xét nghiệm y học lâm sàng ra đời với yêu cầu đánh giá chính xác các thông tin xét nghiệm thu được từ bệnh nhân để giúp cho bác sỹ đưa ra các chẩn đoán và phương pháp điều trị phù hợp. Để đưa ra các thông tin xét nghiệm được chính xác cần có những kiến thức, kỹ thuật chuyên môn một cách đầy đủ, và không ai khác là những kỹ thuật viên xét nghiệm y học sẽ đảm nhận nhiệm vụ này. Dưới sự chỉ đạo của bác sỹ, nha sỹ, công việc của kỹ thuật viên xét nghiệm lâm sàng là phân tích, đánh giá chính xác thông tin xét nghiệm thu được thông qua các mẫu xét nghiệm hay xét nghiệm trực tiếp trên cơ thể người bệnh; từ đó báo cáo bác sỹ kết quả xét nghiệm đó.

Mục tiêu đào tạo

Trường đại học chúng tôi hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực y tế mang tính quốc tế với mục đích hỗ trợ – tăng cường tính tự lập – cộng sinh của con người dựa trên Sứ mệnh sáng lập của Trường và thực tiễn nhu cầu của nền y học hiện đại. Trên cơ sở đó bồi dưỡng kiến thức và năng lực thực tiễn ngành nghề cho sinh viên.

  1. Sinh viên ra trường có hiểu biết một cách toàn diện và tổng hợp về con người, có đạo đức nghề nghiệp và có khả năng tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa con người.
  2. Có năng lực thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm y học chất lượng cao một cách an toàn, học tập được những kỹ thuật – kiến thức chuyên môn để có thể đáp ứng được nhu cầu mang tính xã hội và quốc tế về chất lượng và an toàn y tế cùng với sự biến đổi của cấu trúc bệnh tật trên cơ sở áp dụng các dẫn chứng – cơ sở khoa học.
  3. Có năng lực liên kết và hợp tác giữa các lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn như chăm sóc sức khỏe – y tế – phúc lợi xã hội, những vấn đề có liên quan tới y tế cộng đồng hay chăm sóc sức khỏe tại nhà – cộng đồng dựa trên hệ thống chế độ xã hội.
  4. Có đầy đủ năng lực để hỗ trợ công tác phòng bệnh, duy trì và tăng cường sức khỏe cho mọi người trên cơ sở tôn trọng giá trị bản thân và đời sống văn hóa của họ.
  5. Cùng với việc nâng cao chất lượng của ngành Xét nghiệm y học, sinh viên ra trường có thể tự trau dồi để phù hợp với sự phát triển của xã hội toàn cầu.

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện xét tốt nghiệp của Trường được quy định như sau:

Nội dung giáo dục Số tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương – cơ sở Trên 51 tín chỉ
Kiến thức chuyên ngành (tối thiểu) 95 tín chỉ
Tổng cộng 146 tín chỉ

※ Ngoài những môn học bắt buộc ở trên sinh viên còn được học 6 tín chỉ môn học tự chọn.

  1. Đã học tập tại Trường đủ 4 năm trở lên
  2. Tích lũy đủ khối lượng kiến thức tối thiểu (số tín chỉ bắt buộc) từ 146 tín chỉ trở lên, được xếp loại đạt ở kì thi tốt nghiệp do Trường tổ chức.
  3. Sinh viên đạt đủ các điều kiện nói trên được cấp bằng Cử nhân Xét nghiệm y học (Bachelor of Science in Medical Technology )

CLIP Giới thiệu ngành học do sinh viên đang học tại trường thực hiện

Chương trình đào tạo

THAM KHẢO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI ĐÂY

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.