THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM   Số: 006/2024/TB-THUV (V/v thôn...

Read more

Tuyển sinh 2024

Đề án tuyển sinh 2024 - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thông báo tuyển sinh năm 2...

Read more

HỌC BỔNG THUV

Nhằm khích lệ tinh thần học tập của sinh viên, năm học 2023 ~ 2024 Trường Đại học Y khoa T...

Read more

THUV’S 2024 OPEN DAY

🔥𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐇𝐔𝐕 🔥𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐌𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐞̂́ 🏡TRƯỜN...

Read more

Tuyển sinh 2021

Đề án tuyển sinh năm 2021 - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 202...

Read more

Tuyển sinh 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 202...

Read more

Tuyển sinh 2016

Đề án tuyển sinh năm 2016 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thông báo tuyển sinh n...

Read more

Tuyển sinh 2017

Đề án tuyển sinh năm 2017 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 2...

Read more

Tuyển sinh 2023

Đề án tuyển sinh 2023 - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thông báo tuyển sinh năm 2...

Read more

Tuyển sinh 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam   Đề án tu...

Read more

Tuyển sinh 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 2...

Read more

Tuyển sinh 2020

Đề án tuyển sinh năm 2020 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 2...

Read more

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.