THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA TOKYO VIỆT NAM   Số: 006/2024/TB-THUV (V/v thôn...

Read more

Tuyển sinh 2024

Đề án tuyển sinh 2024 - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thông báo tuyển sinh năm 2...

Read more

HỌC BỔNG THUV

奨学金 CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG   No 奨学金名 Tên học bổng 金額 Trị giá 申し込み・授与条...

Read more

THUV’S 2024 OPEN DAY

🔥𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲 𝐓𝐚̣𝐢 𝐓𝐇𝐔𝐕 🔥𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐌𝐨̂𝐢 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̣𝐜 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐓𝐞̂́ 🏡TRƯỜN...

Read more

Tuyển sinh 2021

Đề án tuyển sinh năm 2021 - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 202...

Read more

Tuyển sinh 2022

Đề án tuyển sinh năm 2022 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 202...

Read more

Tuyển sinh 2016

Đề án tuyển sinh năm 2016 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thông báo tuyển sinh n...

Read more

Tuyển sinh 2017

Đề án tuyển sinh năm 2017 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 2...

Read more

Tuyển sinh 2023

Đề án tuyển sinh 2023 - Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Thông báo tuyển sinh năm 2...

Read more

Tuyển sinh 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam   Đề án tu...

Read more

Tuyển sinh 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 2...

Read more

Tuyển sinh 2020

Đề án tuyển sinh năm 2020 – Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Đề án tuyển sinh năm 2...

Read more

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.