Ban hành khung chương trình đào tạo các ngành đào tạo tại Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cùng các văn bản liên quan:

Quyết định giao cho Trường Đại học Y khoa TOkyo Việt Nam đào tạo ngành Điều dưỡng và Phục hồi chức năng trình độ đại học chính quy.

Quyết định cho phép đào tạo NS&PT 3688.QD-BGDĐT

Khung chương trình đào tạo khóa 1 nhập học năm 2016 Ngành Điều dưỡng, Phục hồi chức năng

Ban hành chương trình đào tạo NS1_PT1

Quyết định giao cho Trường Đại học Y khoa TOkyo Việt Nam đào tạo ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học, và thí điểm ngành Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả trình độ đại học chính quy.

Quyết định cho phép đào tạo MT_RT_PO 1932.QĐ-BGDĐT GP

Khung chương trình đào tạo khóa 1 nhập học năm 2017 Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Ban hành chương trình đào tạo Kỹ thuật hình ảnh y học RT1

Khung chương trình đào tạo khóa 1 nhập học năm 2017 Ngành xét nghiệm y học

Ban hành chương trình đào tạo Xét nghiệm y học MT1

Khung chương trình đào tạo khóa 2 nhập học năm 2017

Ban hành chương trình đào tạo khóa 2 nhập học 2017 NS2_PT2

Quyết định chuyển đổi tên các ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT

QĐ 957/QĐ-BGDĐT cho phép chuyển đổi tên ngành

Khung chương trình đào tạo khóa 3 nhập học năm 2018

Ban hành chương trình đào tạo khóa 3 nhập học 2018

Khung chương trình đào tạo khóa 4 nhập học năm 2019

Ban hành chương trình đao tạo khóa 4 nhập học 2019

Khung chương trình đào tạo khóa 5 nhập học năm 2020

Ban hành chương trình đào tạo khóa 5 nhập học 2020

Khung chương trình đào tạo khóa 6 nhập học năm 2021

Ban hành chương trình đào tạo từ khóa 6 nhập học 2021

 

TUYỂN SINH 2024

Bạn đang chưa biết lựa chọn ngành nào ?
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ - tư vấn.
Hotline: 0869 809 088
Email: tuyensinh@tokyo-human.edu.vn

Hẹn gặp lại các bạn tại THUV.