Hiệu trưởng

Kusumi Mari 

Phó hiệu trưởng

Kuriyama Akihiko

​Trưởng Phòng Đào Tạo

 Sato ​Hiroko

Raghda Shukuri

Yamadate Shukoh

Đỗ Minh Hải

 

Suzuki Atsuko

Endo Takayuki

Kuriyama Takumi

 

Nakai Yuko

Makino Yukari

Nguyễn Trọng Nghĩa

 

 

Lê Thị Thanh Thủy

Đậu Phan Ngọc Bích

Trương Thị Thùy Linh

Dương Thị Thu Hương

Đinh Thị Liễu

Đặng Thị Hồng Vân

 

 

Yokosawa Kaori

Yamamoto Keita

 

Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!