We have compiled frequently askede questions. Please check before making inquiries. Click here

  Contact Form

  E-mail :

  admin@tokyo-human.edu.vn

  HOTLINE :

  (+84)-868-217-406

  TEL :

  (+84)-24-6664 0325

  FAX :

  (+84)-24-6664 0305

  OPEN DAY | Tóm lược

  Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
  Chúng tôi sẽ chờ bạn!!