We have compiled frequently askede questions. Please check before making inquiries. Click here

Contact Form

E-mail :

admin@tokyo-human.edu.vn

HOTLINE :

(+84)-868-217-406

TEL :

(+84)-24-6664 0325

FAX :

(+84)-24-6664 0305

OPEN DAY | Tóm lược

Bạn có muốn đi du lịch trong khuôn viên trường không?
Chúng tôi sẽ chờ bạn!!