Giới thiệu về các phòng ban/trang thiết bị

Văn phòng Là nơi có bầu không khí thân thiện. Nhân viên văn phòng luôn tận tình, lịch sự đối ứng các câu hỏi của sinh viên, khách thăm quan. Thư viện Là nơi quản lý những tài liệu cần thiết cho quá trình học tập và nghiên cứu của sinh viên. Hiện tại có … Continue reading Giới thiệu về các phòng ban/trang thiết bị