Lời chào của Hiệu trưởng

Nhân dịp thành lập Trường đại học Y khoa Tokyo Việt Nam Với triết lý giáo dục “Mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người trên thế giới”, tôi cùng các đồng nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sẽ nỗ lực làm việc để đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cung … Continue reading Lời chào của Hiệu trưởng