Q&A

Câu hỏi liên quan đến công tác giảng dạy 1. Q: Nhà trường sử dụng ngôn ngữ nào để giảng dạy? Về cơ bản ngôn ngữ sử dụng để giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam (THUV) là tiếng Nhật và tiếng Việt. Tiếng Nhật chiếm khoảng 40 ~ 60% còn … Continue reading Q&A